Mediacja

Mediacja jest coraz bardziej docenianym przez przedsiębiorców środkiem rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy nimi a kontrahentami czy klientami. Stanowi doskonałą alternatywę dla postępowania sądowego, które charakteryzuje się formalizmem, przewlekłością i znacznymi kosztami. Proponujemy Państwu prowadzenie mediacji we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Podczas mediacji strony omawiają swoje sprawy i negocjują warunki. Rolą mediatora jest pilnowanie ustalonych wcześniej zasad, pomoc w poszukiwaniu rozwiązań i konstrukcja zgodnej z prawem ugody zawierającej ostateczne ustalenia stron. Zaletą mediacji jest szybkie zakończenie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, co pozwala na dalsze utrzymywanie relacji biznesowych z partnerem. Jednocześnie mediacja pozwala wypracować rozwiązania, które są trwałe i realne do spełnienia. Ugoda zawarta przed mediatorem, może uzyskać moc ugody zawartej przed sądem. Wybór tej skutecznej i nowoczesnej metody rozwiązywania kwestii spornych buduje także zaufanie i pozytywny wizerunek przedsiębiorcy.

Wybierając mediację chronią Państwo:


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Rynek 6
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl