Odszkodowania

Oferta Kancelarii w zakresie dochodzenia odszkodowań skierowana jest do poszkodowanych lub ich rodzin, którzy z uwagi na niedostateczną znajomość procedur i przepisów prawnych, brak czasu czy też koszty związane z prowadzeniem postępowania nie mają możliwości osobistego występowania z roszczeniami w stosunku do podmiotów i organów odpowiedzialnych za powstałą szkodę.

 

Zajmujemy się zarówno szkodami osobowymi, komunikacyjnymi jak i majątkowymi. Pomagamy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości, udzielając merytorycznej pomocy związanej z ustaleniem zakresu i wysokości roszczeń. Posiadamy doświadczenie i wiedzę fachową niezbędną do uzyskania optymalnej wysokości odszkodowania.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Rynek 6
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl