Windykacja

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Naszym celem jest uzyskanie kontaktu z dłużnikiem, wynegocjowanie spłaty zadłużenia na drodze polubownej, a gdy jest to niemożliwe, uzyskanie tytułu wykonawczego i nadzorowanie działań wyselekcjonowanych kancelarii komorniczych. Dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych Klientów, poza działaniami stricte windykacyjnymi podejmujemy także czynności pozwalające m.in. na przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu nierzetelnej spółki, albo na uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela  w przypadku wyzbywania się majątku przez dłużnika.

Naszym Klientom proponujemy różne metody przekazywania zleceń:


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Rynek 6
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl