Odszkodowania

Pomimo tego, że wiele osób stara się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych, niejednokrotnie trudno jest im uzyskać od zakładów ubezpieczeń adekwatne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ubezpieczyciele niestety bardzo często próbują pomniejszyć swoją odpowiedzialność, odmawiając wypłaty należnego odszkodowania lub zmniejszając jego wysokość.

Specjalizuję się głównie w odszkodowaniach i zadośćuczynieniach związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Posiadam w tym zakresie duże doświadczenie i sprawdzone standardy działania. Współpracuję z rzeczoznawcami majątkowymi pozwalającymi na precyzyjne określenie wysokości szkody. Pomagam także Klientom w sprawach związanych błędami medycznymi, uszczerbkiem na zdrowiu oraz uszkodzeniem mienia. Zajmuję się zgłaszaniem szkód, analizuję ugody oferowane Klientom przez ubezpieczycieli, prowadzę negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi a jeżeli to konieczne reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych. Dzięki skutecznym metodom działania, podejmowanym zarówno na etapie przedprocesowym jak i sądowym, udało mi się uzyskać dla moich Klientów satysfakcjonujące i należne im świadczenia.

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, niezbędny do jej przeprowadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest zazwyczaj na zasadach success fee, tj. uzależnione jest od wysokości uzyskanego dla Klienta odszkodowania.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Mennicza 1
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl