Prawo karne

Obrona w sprawach karnych

Udział obrońcy jest niezwykle ważny już od pierwszych etapów postępowania karnego, gdyż niewłaściwie poprowadzona obrona niesie ze sobą ryzyko poważnych życiowych konsekwencji.

Prawo karne jest obszarem mojego głównego zainteresowania. Od wielu lat z sukcesami występuję jako obrońca w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed Sądem. Moja wiedza i doświadczenie pozwalają doradzić Klientowi najwłaściwszą formułę obrony, zabezpieczyć prawidłowy i sprawiedliwy przebieg procesu oraz uchronić Klienta przed niesłusznymi bądź nieadekwatnymi konsekwencjami prawnymi.

Pomoc osobom pozbawionym wolności

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem zabezpieczającym. Nierzadko w sposób gwałtowny wywraca do góry nogami życie osoby aresztowanej i jej najbliższych. W przypadku poważniejszych przestępstw sądy często przychylają się do wniosku prokuratury o zastosowanie tego środka, uzasadniając to grożącą za dane przestępstwo wysoką karą. Tymczasem pozbawienie wolności dla osoby niewinnej jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń.

Reprezentując osobę pozbawioną wolności osobiście spotykam się z nią w zakładzie karnym, biorę udział w posiedzeniach aresztowych, sporządzam wnioski o uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania. Kluczowe są w tym wypadku doświadczenie i szybkość działania. Dzięki nim wielokrotnie udało mi się doprowadzić do uchylenia aresztu lub zastosowania w jego miejsce innych, nie izolacyjnych środków zabezpieczających. Zajmuję się także procesami o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego tymczasowego aresztowania a także sprawami o odroczenie czy zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny

W aktualnym stanie prawnym sądy coraz rzadziej stosują instytucję warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że nawet w wypadku drobnych przestępstw, popełnianych jednorazowo stosowana jest często bezwzględna kara pozbawienia wolności. Jej skutki mogą być doniosłe dla całego przyszłego życia – utrata pracy, stygmatyzacja społeczna, niemożność zabezpieczenia potrzeb rodziny itp. Rozwiązaniem w tego typu sytuacjach może być odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, tj. poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania skazanego.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają mi na ocenę zasadności wystąpienia o dozór elektroniczny w każdej sprawie oraz ustalenie czy zastosowanie tego środka będzie możliwe w danych warunkach. W dziesiątkach spraw podejmowane przeze mnie działania doprowadziły do ustanowienia dozoru elektronicznego i umożliwiły moim Klientom odbycie kary pozbawienia wolności bez poważnych rewolucji w ich życiu.

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, niezbędny do jej przeprowadzenia.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Mennicza 1
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl